Hjemmehjælp
til handicappede

Alle handicaps er forskellige – og kræver forskellig hjælp. Men uanset om du er visiteret under §83, §84 eller §95, kan vi hjælpe dig.

Det første vi gør er nøje at udvælge de medarbejdere, der skal hjælpe dig. Oftest arbejder vi med små teams, der dækker hele fagspektret for at yde dig den optimale støtte og pleje. Og det team, som skal varetage din daglige hjælp, bliver instrueret i brugen af eventuelle hjælpemidler.

Vi kan også være behjælpelige med at vurdere, hvilke hjælpemidler du har behov for i dit hjem. Ligesom vi kan sikre et godt samarbejde med din kommune.

Vi kan hjælpe med:

  • Ledsagelse inde og uden for hjemmet – f.eks. fritidssport,
    ungdomsarrangementer, udflugter.
  • Aflastning for pårørende til unge handicappede
  • Pleje og praktisk hjælp i hjemmet

Et uforpligtende møde?

Vi kommer gerne ud til et uforpligtende møde, hvor du nærmere kan beskrive den hjælp, du har behov for. Vi vil på mødet også gerne give dig en præsentation af vores medarbejdere, værdier og måde at arbejde på. 


HVORFOR ER VI
ET STÆRKT VALG?

De hjemmehjælpsydelser, du kan få hos kommunen, kan du også få hos os og andre private hjemmehjælpsudbydere. Forskellen består bare i, hvem vi er, hvad vi lægger vægt på i vores arbejde, og hvordan vi omgås vores borgere.

Vælger du at få din hjemmehjælp hos os, kan du også benytte dig af ordningen om fleksibel hjemmehjælp, hvor du kan skifte nogle af de tildelte hjemmehjælpsydelser ud med andre. 

Nogle af vores ydelser fås også som ekstra ydelser. Disse kan du tilkøbe, hvis du ønsker mere hjemmehjælp, end du er blevet tildelt.

Mulighed for ekstra ydelser

I modsætning til i kommunalt regi kan du hos os tilkøbe ekstra ydelser, hvis du eller dit familiemedlem har brug for mere hjemmehjælp end det, som kommunen har tildelt.

Vi tilbyder hjælp til alt fra f.eks. mere personlig pleje til vinduespolering og gåture under åben himmel.