Hjemmehjælp
til ældre

Bor du i eget hjem eller i en ældrebolig og er visiteret til hjemmehjælp? Så kan du frit vælge, om du vil have hjælpen fra kommunen eller fra en godkendt privat leverandør som HjemmeHjælpen A/S. Du skal blot kontakte din kommunes visitationsenhed først.

Vi kan både tilbyde dig praktisk hjælp eller hjælp til personlig pleje. Og uanset hvad kan du være sikker på, at hjælpen vil blive leveret af en dygtig og omsorgsfuld hjemmehjælper med de rette kompetencer.

Herunder kan du se de typisk tildelte ydelser.

 

Personlig pleje

 • Hjælp til bad og hårvask
 • Hjælp til hygiejne
 • Barbering og toilette
 • Mund-, hånd- og hudpleje samt klipning af negle
 • Hjælp til på- og afklædning
 • Hjælp til medicinering
 • Hjælp til spisning og ernæring
 • Hjælp til træning og brugen af kropslige hjælpemidler
 • Hjælp til at strukturere hverdagen
 • Tilberedning/opvarmning af mad
 • Hjælp til vending og lejring i sengen
 • Tryghedsopkald
 • Observationsbesøg
 • Familie aflastningspleje
 • Samtale og samvær
 • Ledsagelse og hjælp til transport udenfor og i hjemmet
 • Gåture
 • Håndtering af personlig post
 • Hjælp i forbindelse med flytning

Praktisk hjælp

 • Hovedrengøring
 • Opvask
 • Støvsugning
 • Gulvvask
 • Indkøb
 • Bank-, posthus- og apoteksbesøg
 • Vanding af planter
 • Bortskaffelse af skrald
 • Tjek af holdbarhedsdato på mad i køleskab
 • Pakke vasketøj
 • Skifte sengetøj/rede sengen
 • Fodre husdyr eller hundeluftning

Mindre sygeplejeydelse

 • Smerteplaster
 • Sårpleje
 • Dryppe ører og øjne
 • KAD-poser
 • Udlevering af medicin
 • Forbinding til støtte og aflastning

 

Vælg en eller to leverandører

Hvis du er visiteret til både praktisk hjælp og personlig pleje, kan du vælge samme leverandør til begge ydelser. Du kan også vælge to forskellige leverandører. Men vær opmærksom på, at du ved to forskellige leverandører begrænser din mulighed for fleksibel hjemmehjælp. (En ordning, der går ud på, at du efter eget valg kan udskifte visse af dine visiterede ydelser med nogle andre). 

Hos os vil du oftest møde den samme hjælper, der kommer og udfører begge opgaver. På den måde mindsker vi antallet af ansigter i dit hjem og giver dig en lettere og mere overskuelig hverdag. Vi ønsker nemlig, at du føler dig tryg og har tillid til den hjælp, du modtager.


Hvorfor er vi
et stærkt valg?

De hjemmehjælpsydelser, du kan få hos kommunen, kan du også få hos os og andre private hjemmehjælpsudbydere. Forskellen består i, hvem vi er, hvad vi lægger vægt på i vores arbejde, og hvordan vi omgås vores borgere.

Vælger du at få din hjemmehjælp hos os, kan du også benytte dig af ordningen om fleksibel hjemmehjælp, hvor du kan skifte nogle af de tildelte hjemmehjælpsydelser ud med andre. 

Nogle af vores ydelser fås også som ekstra ydelser. Disse kan du tilkøbe, hvis du ønsker mere hjemmehjælp, end du er blevet tildelt.

Mulighed for ekstra ydelser

I modsætning til i kommunalt regi kan du hos os tilkøbe ekstra ydelser, hvis du eller dit familiemedlem har brug for mere hjemmehjælp end det, som kommunen har tildelt.

Vi tilbyder hjælp til alt fra f.eks. mere personlig pleje til vinduespolering og gåture under åben himmel.